Kernwaarden
De kernwaarden beschrijven samen de identiteit van een groep, gemeenschap of plek. We splitsen kernwaarden uit in een emotionele kant en beschrijven de activiteit die erbij hoort en het streven dat erin wordt uitgedrukt. Net als in een menselijke identiteit kan tussen kernwaarden onderling spanning bestaan. Deze spanningen en de manier waarop daar mee wordt omgegaan verlenen karakter en verdiepen daarmee de identiteit. De identiteit wordt vastgelegd in een brandsheet. Deze kan individuele mensen belangrijke houvast bieden bij het samenwerken in een groep, bij het samenleven in een gemeenschap en bij het inrichten van een gezamenlijke plek.

Place to be

Place to be beschrijft een plek waar mensen zich als vanzelfsprekend thuis voelen. Dit kan een fysieke plek zijn maar ook een plek in een groep of gemeenschap waar je als individu en als groepslid past zonder veel gedoe. Het verschil tussen top-down en bottom-up vervloeit hier waardoor er organieke choreografie kan ontstaan. De ruimtelijke ontwikkeling van gebieden en de sociale ontwikkeling van gemeenschappen komen in deze choreografieën samen. Idealiter raken de ruimtelijke structuren steeds beter ingeslepen op de gewenste (individuele en collectieve) bewegingen en activiteiten.

Totem

In iedere gemeenschap en in iedere organisatie bestaan beelden waarmee individuele leden het geheel kunnen representeren. Een totem is daarvan een exotisch voorbeeld, maar het kan ook een vlag, een beeldmerk of een logo zijn. Een totem inspireert, onderscheidt en maakt attributie mogelijk, mensen projecteren er hun gevoelens op (“mijn kluppie”). De verbindingskracht van totems kan enorm sterk zijn. Mensen die de eigenschappen van de totem goed kennen, kunnen de gemeenschap of organisatie goed representeren. De totem verleent hen een license to represent.

 

Kennis maken

Karakteristiek voor Holland Branding Group is de intense interesse om gebieden en gemeenschappen te leren kennen en doorgronden. Bij nieuwe ontwikkelingen is de zoektocht, het waardenonderzoek, gericht op de gewenste toekomst, die via rubricering gedestilleerd wordt uit de mening van alle betrokkenen. Daarmee wordt kennisgemaakt met het nieuwe gebied en ook samen kennis gemaakt over het gebied en de waarden die erin actief zijn.

 

Community

Een community is een bijzondere collectieve vorm omdat er echte samenhang is zonder dat er, als in een organisatie, een hiërarchie bestaat en iemand de baas is. De eerder genoemde gezamenlijke choreografie, biedt samen met de attributies van de leden aan de totem van de groep de gewenste samenhang en structuur ook in de opbouwfase van de gemeenschap. In een soepel lopende community kenmerkt zich door een flow, de mensen volgen en produceren tegelijk.

 

Sensemaking

Intense interesse wordt productief als die wordt gekoppeld aan fijnzinnige observatie. Waarnemingen gaan over in hoogwaardige informatie door gezamenlijke kritische doordenking en reflectie. Vervolgens is er ook lef en kracht nodig om te kiezen, om zelfbewust te representeren, om vorm te geven en om tot realisatie te komen.

Kernwaarden
De kernwaarden beschrijven samen de identiteit van een groep, gemeenschap of plek. We splitsen kernwaarden uit in een emotionele kant en beschrijven de activiteit die erbij hoort en het streven dat erin wordt uitgedrukt. Net als in een menselijke identiteit kan tussen kernwaarden onderling spanning bestaan. Deze spanningen en de manier waarop daar mee wordt omgegaan verlenen karakter en verdiepen daarmee de identiteit. De identiteit wordt vastgelegd in een brandsheet. Deze kan individuele mensen belangrijke houvast bieden bij het samenwerken in een groep, bij het samenleven in een gemeenschap en bij het inrichten van een gezamenlijke plek.

Place to be

Place to be beschrijft een plek waar mensen zich als vanzelfsprekend thuis voelen. Dit kan een fysieke plek zijn maar ook een plek in een groep of gemeenschap waar je als individu en als groepslid past zonder veel gedoe. Het verschil tussen top-down en bottom-up vervloeit hier waardoor er organieke choreografie kan ontstaan. De ruimtelijke ontwikkeling van gebieden en de sociale ontwikkeling van gemeenschappen komen in deze choreografieën samen. Idealiter raken de ruimtelijke structuren steeds beter ingeslepen op de gewenste (individuele en collectieve) bewegingen en activiteiten.

Totem

In iedere gemeenschap en in iedere organisatie bestaan beelden waarmee individuele leden het geheel kunnen representeren. Een totem is daarvan een exotisch voorbeeld, maar het kan ook een vlag, een beeldmerk of een logo zijn. Een totem inspireert, onderscheidt en maakt attributie mogelijk, mensen projecteren er hun gevoelens op (“mijn kluppie”). De verbindingskracht van totems kan enorm sterk zijn. Mensen die de eigenschappen van de totem goed kennen, kunnen de gemeenschap of organisatie goed representeren. De totem verleent hen een license to represent.

 

Kennis maken

Karakteristiek voor Holland Branding Group is de intense interesse om gebieden en gemeenschappen te leren kennen en doorgronden. Bij nieuwe ontwikkelingen is de zoektocht, het waardenonderzoek, gericht op de gewenste toekomst, die via rubricering gedestilleerd wordt uit de mening van alle betrokkenen. Daarmee wordt kennisgemaakt met het nieuwe gebied en ook samen kennis gemaakt over het gebied en de waarden die erin actief zijn.

 

Community

Een community is een bijzondere collectieve vorm omdat er echte samenhang is zonder dat er, als in een organisatie, een hiërarchie bestaat en iemand de baas is. De eerder genoemde gezamenlijke choreografie, biedt samen met de attributies van de leden aan de totem van de groep de gewenste samenhang en structuur ook in de opbouwfase van de gemeenschap. In een soepel lopende community kenmerkt zich door een flow, de mensen volgen en produceren tegelijk.

 

Sensemaking

Intense interesse wordt productief als die wordt gekoppeld aan fijnzinnige observatie. Waarnemingen gaan over in hoogwaardige informatie door gezamenlijke kritische doordenking en reflectie. Vervolgens is er ook lef en kracht nodig om te kiezen, om zelfbewust te representeren, om vorm te geven en om tot realisatie te komen.