Na veel projecten samen in de afgelopen 20 jaar intensiveren Geert Gratama en Maarten Königs nu hun samenwerking als partners in Holland Branding Group.

Wij werken voor groepen organisaties die samen iets nieuws gaan doen. Soms gaat het om samenwerking in formele vorm, soms in een lichte projectstructuur. Vaak zijn de partners gemengd privaat en publiek. Het gaat altijd om een nieuw integraal doel. Wij onderzoeken de waarden die in de doelgroepen van de alliantie en in de alliantie zelf actief zijn. Zorgvuldige ordening en rubricering daarvan leidt tot een set kernwaarden, een pakkend verhaal en een scherp profiel. En dus niet tot polderen of een grijs compromis dat je bij í­nspraak soms ziet. Dit verhaal, uitgedrukt in tekst en beeld, verbindt de alliantie met haar doelgroepen, de partners met elkaar, verleden met toekomst en beleving (leefwereld) met professie (systeemwereld).