Om een beeld te krijgen van de gewenste nieuwe situatie werken wij met methoden uit antropologie en branding. Eigenlijk is het kennismaken, een brand (identiteit, merk, profiel) te vergelijken met de korte beschrijving die je na kennismaking van een persoon kan geven. Je vat dan de dingen samen die de persoon belangrijk vindt en die hem of haar kenmerken. De antropologie leert dat een soortgelijke kennis¬≠making ook kan met groepen. Dat is een kernactiviteit van ons, HBG onderzoekt de identiteit van gebieden en gemeenschappen. Vaak in opdracht van samenwerkende organisaties, die er gezamenlijk aan werken. Als deze identiteit na goed onderzoek is gevonden wordt deze altijd herkend door betrokkenen. (“Er is altijd draagvlak omdat het gaat over het draagvlak!”) Vervolgens kan de gevonden identiteit als kompas werken voor de samenwerkende organisaties. Want als je het gebied en de gemeenschap kent, kan je je inleven in behoeften, wensen en strevens die spelen en daarmee aan de slag gaan. Zo helpt het de allianties om namens de gemeenschap te spreken (license to represent) en keuzes te maken en te handelen (license to operate).