Vrijwel zonder uitzondering zeggen de alliantiepartners dat zij willen werken vanuit het perspectief van hun doelgroepen. Afhankelijk van de organisatie waarin ze zitten, zetten zij de burger, de bewoner of de klant centraal. Dat maakt de vraag wat de wensen (en noden) van die doelgroepen zijn van groot belang voor de alliantie. Daarom springt in het onderzoek onze focus steeds op en neer tussen de doelgroepen en de groep samenwerkende partijen.